Dành cho Nhà Đầu tư

Thông báo cổ đông 2016

2016-05-07

 Ngày 04 tháng 5 năm 2016, Công ty cổ phần Pin Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông về hợp tác liên doanh với Tập đoàn Pin Quốc tế GP

2015-10-19

Ngày 15 tháng 10 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nôi đã thông qua Nghị quyết số 02/2015NQ-ĐHĐCĐ về việc hợp tác liên doanh với Tập đoàn Pin Quốc tế GP. 
Kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ vốn CSH

2015-10-09

Công ty cổ phần Pin Hà Nội công bố kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,
Thông báo cổ đông 2015

2015-07-10

Ngày 30 tháng 6 năm 2015, Công ty cổ phần Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu thưởng

2015-09-26

Công ty cổ phần PIn Hà Nội công bố thông tin phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2014 và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần từ vốn Chủ Sở Hữu 
Công Văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông

2015-04-17

 
 Download tại đây

Công văn của gửi Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và quý cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nội về việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.
Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

2014-07-01

Ngày 30 tháng 6 năm 2014, Công ty cổ phần Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
V/v Sở Kế Hoạch Đầu tư Hà nôi chấp thuận gia hạn ĐHCĐ thường niên 2014

2014-05-19

Kính gửi quý Cổ đông,
Công ty cổ phần Pin Hà Nội đã nhận được công văn số 1894/CV-ĐKKD ngày 9 tháng 5 năm 2014 của  Phòng Đăng ký Kinh doanh số 3 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội theo đó chấp thuận cho Công ty cổ phần Pin Hà Nội tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào tháng 6 năm 2014.