Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2014

2015-07-10

Báo cáo thường niên 2014
Báo cáo thường niên 2013

2014-07-09

Báo cáo thường niên năm 2013
Thông báo chi trả tạm cổ tức 2011

2013-05-31
Thông báo chi trả tạm cổ tức 2011 là 12% không bao gồm 6% cổ tức đã tạm chia Quý I-2011.
Nghị quyết HĐQT

2013-05-31
Nghị quyết HĐQTTriệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2012.Địa Điểm : Hội trường Công ty CP Pin Hà Nội.Số 72 Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011

2013-05-31
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của công ty cổ phần Pin Hà Nội