Dành cho Nhà Đầu tư

Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường năm 2011

2013-05-31
Ngày 28-4-2011 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.Ngày 28-4-2011 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Đại hội đã bầu bổ sung 02 UV Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát
Đại hội cổ đông bất thường 2010

2013-05-31
Ngày 19 tháng 11 năm 2010 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.Ngày 19 tháng 11 năm 2010 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Đại hội đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phần để bán cho cổ đông chiến lược và cổ đông hiện
Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2010

2013-05-31
Công ty CP Pin Hà nội thông báo triệu tập ĐH cổ đông bất thường năm 2010ĐH cổ đông bất thường năm 2010 sẽ được tổ chức vào hồi 8h ngày 19 tháng 11 năm 2010. Nội dung thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ bán cho cổ đông chiến lược là tập đoàn GP (tài liệu đính kèm)và một số nội dung khác.
Báo cáo Tài chính năm 2015

2016-05-07

Báo cáo tài chính năm 2015
Thông báo về việc chốt lịch chuyển nhượng

2013-05-31
HĐQT Công ty thông báo về việc chốt lịch làm thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu HĐQT Công ty thông báo: Kêt từ ngày 18/2/2011 đến 21/2/2011 HĐQT Công ty nhận giấy làm thủ tục sang tên chuyển nhượng cho những cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Pin Hà Nội. (Nội dung chi tiết tại file đính kèm)
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2014

2015-06-29

Công ty cổ phần Pin Hà Nội Công bố báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2014
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2009

2013-05-31

HĐQT Công ty CP Pin Hà nội quyết định trả tạm ứng cổ tức năm 2009.(Habaco) Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin Hà Nội đã họp ngày 23 tháng 11 năm 2009 do ông Phạm Văn Nghĩa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chủ trì. Tại phiên họp HĐQT công ty đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐQT/PHN trong đó quyết định trả tạm ứng cổ tức năm 2009. - Mức tạm ứng 20% mệnh giá cổ phiếu. - Ngày chốt danh sách cổ đông: 10 tháng 12 năm 2009 - Thời gian chi trả: từ 15 tháng 12 năm 2009. - Địa điểm chi trả: Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Pin Hà Nội; Số 72 Phan Trọng Tuệ Văn Điển Thanh Trì Hà Nội./.
Báo cáo tài chính hợp nhất 2013

2013-05-31


B
áo cáo Tài chính hợp nhật năm 2013