Dành cho Nhà Đầu tư

Kết quả ĐH cổ đông thường niên năm 2011

2013-05-31
Ngày 05 tháng 03 năm 2011 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.Đại hội đã thông qua KQ HĐSX KD năm 2010, mục tiêu kế hoạch năm 2011, BC Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán cũng như một số nội dung quan trọng khác.
Thông báo chi trả tạm cổ tức 2011

2013-05-31
Thông báo chi trả tạm cổ tức 2011 là 12% không bao gồm 6% cổ tức đã tạm chia Quý I-2011.
Đại hội cổ đông thường niên 2011

2013-05-31
Thời gian: 7h30 ngày 05 tháng 03 năm 2011 Địa điểm: Hội trường Công ty CP Pin Hà Nội Chi tiết tại file đính kèm
Thông báo triệu tập đại hội cổ đông bất thường

2013-05-31

Công ty cổ phần Pin Hà Nội triệu tập đại hội cổ đông bất thường 2011Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐQT/PHN Thời gian : 7h30' ngày 28 tháng 04 năm 2011 Địa điểm : Hội trường công ty Cổ phần Pin Hà Nội-Số 72 Phan Trọng Tuệ-Văn Điển-Thanh Trì-Hà Nội. Nội Dung :- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phần 2011. - Bầu bổ xung ủy viên HĐQT, Ban KS - Sửa đổi điều lệ - BC nd khác...
Nghị quyết HĐQT

2013-05-31
Nghị quyết HĐQTTriệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2012.Địa Điểm : Hội trường Công ty CP Pin Hà Nội.Số 72 Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011

2013-05-31
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của công ty cổ phần Pin Hà Nội
Kết quả ĐH cổ đông thường niên năm 2011

2013-06-04Ngày 05 tháng 03 năm 2011 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.Đại hội đã thông qua KQ HĐSX KD năm 2010, mục tiêu kế hoạch năm 2011, BC Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán cũng như một số nội dung quan trọng khác.
Gia hạn Đại hội cổ đông thường niên đến T6/2010

2013-05-31
Công ty CP Pin Hà Nội gia hạn Đại hội cổ đông thường niên đến T6 năm 2010 lý do hoàn thiện phương án tăng vốn điều lệ bán cho cổ đông chiến lược.
Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường năm 2010

2013-05-31
Công ty CP Pin Hà Nội công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thườngNGày 19 tháng 10 năm 2010 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Đại hội đã thông qua việc phát hành cổ phần để bán cho cổ đông chiến lược và cổ đông hiện hữu.
Đại hội cổ đông thường niên 2010

2013-05-31Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 vào ngày 19 tháng 6 năm 2010 tại Hội trường Công ty số 72 Phan Trọng Tuệ Văn Điển Thanh Trì Hà Nội.Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 vào ngày 19 tháng 6 năm 2010 tại Hội trường Công ty số 72 Phan Trọng Tuệ Văn Điển Thanh Trì Hà Nội. 8h ngày 19/6/2010 Đại hội khai mạc với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 1.519.628 cổ phần chiếm 76,98% vốn điều lệ.