Dành cho Nhà Đầu tư

Báo cáo Cổ đông lớn-Tập đoàn hóa chất Việt Nam

2019-12-18

Tập đoàn hóa chất Việt Nam báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Pin Hà Nội.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu-Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

2019-12-18

Tập đoàn hóa chất Việt Nam báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu. 
Thông báo và báo cáo kết quả đấu giá cổ phần-Tập đoàn hóa chất VN

2019-12-17

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty CP Pin Hà Nội.