Thông báo cổ đông » Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam Bán Đấu Giá Cổ Phiếu PHN

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội công bố thông tin về việc Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam bán đấu giá cổ phiếu PHN với chi tiết cụ thể như sau:
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Pin Hà Nội
Địa chỉ: Số 72 đường Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất pin 
Vốn điều lệ: 72.539.110.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
Giá khởi điểm: 40.300 đồng/ cổ phần
Số lương cổ phần đưa ra đấu giá: 144.533 cổ phần
Số lượng cổ phần nước ngoài được phép mua: 72.642 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ ngày 09/12/2022 đến 15h30 ngày 23/12/2022
+ Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá ( file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá )
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2022
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 09h00 ngày 30/12/2022
+ Địa điểm: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/12/2022 đến ngày 05/01/2023
Thời gian hoàn tiền cọc: Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023


Các văn bản liên quan chi tiết: Tại Đây
  • « Quay lại


  • Các tin liên quan khác