Thông báo cổ đông » Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Ngày 18 tháng 4 năm 2009 Công ty cổ phần Pin Hà nội đã tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2009

Ngày 18 tháng 4 năm 2009 Công ty cổ phần Pin Hà nội đã tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Huyện Thanh Trì . Đúng 8h sáng sau khi Ban Kiểm soát hoàn thành thủ tục thẩm tra tư cách Cổ đông, Đại hội đã được khai mạc với số phần tham dự khai mạc là: 1.670.331 cổ phần (chiếm 84,61% tổng số cổ phần).

Nội dụng cơ bản của Đại hội:

- Thảo luận và thông qua kết quả họat động sản xuất kinh doanh năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2009.

- Thảo luận và thông qua báo cáo Tài chính năm 2009

- Thảo luận và thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2009

Đại hội còn thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội gồm:

Ông Phạm Văn Nghĩa Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Giám đốc Công ty

Ông Đỗ Văn Pháo UV Hội đồng Quản trị; Phó Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Thanh Hùng UV Hội đồng Quản trị; Phó Giám đốc Công ty

Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Tiến Triển trưởng ban

Ông Nguyên Văn Quang uỷ viên

Ban Kiểm phiếu:

Bà Vũ Thị Bơn trưởng ban

Ông Nguyễn Hoàng Giang ủy viên

Bà Trần Thị Ánh Hồng ủy viên

Đại hội đã làm việc liên tục trong 4h và đã ra Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009.

Đại hội bế mạc hồi 12h ngày 18 tháng 4 năm 2009

Người công bố thông tin

Võ Khánh Toàn

  • « Quay lại


  • Các tin liên quan khác